pb.pl
2,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
ASM Group SA (ASM)

Wyniki finansowe - ASMGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 137 512 132 135 147 692 117 373
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 748 528 -24 290 7 589
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 944 -1 250 -25 530 5 971
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 761 -2 162 -21 630 2 178
Amortyzacja (tys. zł) 1 329 3 487 2 861 2 861
EBITDA (tys. zł) 5 077 4 015 -21 429 10 450
Aktywa (tys. zł) 285 942 289 990 270 093 277 662
Kapitał własny (tys. zł)* 93 476 92 824 68 351 72 734
Liczba akcji (tys. szt.) 57 019,642 57 019,642 57 019,642 57 019,642
Zysk na akcję (zł) 0,031 -0,038 -0,379 0,038
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,639 1,628 1,199 1,276
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej