pb.pl
2,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
ASM Group SA (ASM)

Wyniki finansowe - ASMGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 47 692 47 967 52 059 49 346
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 613 2 742 661 2 674
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 486 2 639 485 2 514
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 591 1 729 81 1 357
Amortyzacja (tys. zł) 253 181 309 208
EBITDA (tys. zł) 1 866 2 923 970 2 882
Aktywa (tys. zł) 135 316 136 672 146 675 152 937
Kapitał własny (tys. zł)* 88 342 90 545 89 683 91 256
Liczba akcji (tys. szt.) 57 019,642 57 019,642 57 019,642 57 019,642
Zysk na akcję (zł) 0,010 0,030 0,001 0,024
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,549 1,588 1,573 1,600
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej