pb.pl
2,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
ASM Group SA (ASM)

Wyniki finansowe - ASMGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 42 684 43 795 51 933 41 487
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 169 1 734 1 532 2 354
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 914 1 570 1 369 2 205
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 988 863 599 1 473
Amortyzacja (tys. zł) 298 310 17 170
EBITDA (tys. zł) 3 467 2 044 1 549 2 524
Aktywa (tys. zł) 135 937 138 457 143 895 140 423
Kapitał własny (tys. zł)* 89 353 89 589 90 865 91 048
Liczba akcji (tys. szt.) 57 019,642 57 019,642 57 019,642 57 019,642
Zysk na akcję (zł) 0,035 0,015 0,011 0,026
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,567 1,571 1,594 1,597
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej