pb.pl
2,1000 zł
-4,55% -0,1000 zł
ASM Group SA (ASM)

Wyniki finansowe - ASMGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 39 631 48 672 38 434 42 684
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 836 3 786 2 150 3 169
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 828 3 533 1 962 2 914
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 137 2 394 1 175 1 988
Amortyzacja (tys. zł) 314 335 310 298
EBITDA (tys. zł) 2 150 4 121 2 460 3 467
Aktywa (tys. zł) 120 736 133 516 133 853 135 937
Kapitał własny (tys. zł)* 86 887 85 291 86 493 89 353
Liczba akcji (tys. szt.) 59 053,455 59 053,455 59 053,455 57 019,642
Zysk na akcję (zł) 0,019 0,041 0,020 0,035
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,471 1,444 1,465 1,567
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej