pb.pl
2,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
ASM Group SA (ASM)

Wyniki finansowe - ASMGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2010 IV Q 2011 I Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 38 995 28 099
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 2 769 1 737
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 2 204 1 377
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 114
EBITDA (tys. zł) 0 0 114
Aktywa (tys. zł) 97 94 684 88 752
Kapitał własny (tys. zł)* 97 55 685 57 720
Liczba akcji (tys. szt.) 59 053,455 59 053,455 59 053,455
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,037 0,023
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,002 0,943 0,977
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej