pb.pl
2,2100 zł
0,00% 0,0000 zł
Triton Development SA (TRI)

Wyniki finansowe - TRITON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 495 5 912 4 309 3 941
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -855 145 -696 -623
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -879 123 -719 -666
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -948 84 -760 -675
Amortyzacja (tys. zł) 97 98 86 96
EBITDA (tys. zł) -758 243 -610 -527
Aktywa (tys. zł) 93 326 92 958 97 880 102 322
Kapitał własny (tys. zł)* 87 768 87 852 87 093 86 419
Liczba akcji (tys. szt.) 6 364,523 6 364,523 6 364,523 6 364,523
Zysk na akcję (zł) -0,149 0,013 -0,119 -0,106
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,790 13,803 13,684 13,578
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej