pb.pl
2,2200 zł
-5,13% -0,1200 zł
Triton Development SA (TRI)

Wyniki finansowe - TRITON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2002 III Q 2002 IV Q 2002 II Q 2003
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 17 925 19 551 22 587 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 631 -518 -1 409 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 490 -943 -2 953 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 316 -777 -3 114 0
Amortyzacja (tys. zł) 766 818 759 0
EBITDA (tys. zł) -865 300 -650 0
Aktywa (tys. zł) 77 724 75 458 69 925 69 002
Kapitał własny (tys. zł)* 18 265 17 492 14 373 12 155
Liczba akcji (tys. szt.) 3 182,262 3 182,262 3 182,262 3 182,262
Zysk na akcję (zł) -1,042 -0,244 -0,979 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,740 5,497 4,517 3,820
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej