pb.pl
2,2300 zł
0,45% 0,0100 zł
Triton Development SA (TRI)

Wyniki finansowe - TRITON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2001 III Q 2001 IV Q 2001 I Q 2002
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 20 848 20 138 20 966 14 966
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 533 -1 630 -2 620 -1 988
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 540 -1 363 -2 869 -2 118
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 634 -1 411 -2 894 -2 010
Amortyzacja (tys. zł) 1 131 1 056 1 059 916
EBITDA (tys. zł) -1 402 -574 -1 561 -1 072
Aktywa (tys. zł) 115 649 110 601 100 858 97 482
Kapitał własny (tys. zł)* 58 891 56 598 45 967 43 475
Liczba akcji (tys. szt.) 3 875,000 3 875,000 3 875,000 3 875,000
Zysk na akcję (zł) -0,938 -0,364 -0,747 -0,519
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,198 14,606 11,862 11,219
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej