pb.pl
2,3700 zł
1,72% 0,0400 zł
Triton Development SA (TRI)

Wyniki finansowe - TRITON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 311 5 879 6 407 5 997
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 698 593 -927 -121
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 611 565 -979 -144
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 603 540 58 -214
Amortyzacja (tys. zł) 63 85 88 91
EBITDA (tys. zł) 761 678 -839 -30
Aktywa (tys. zł) 95 160 94 296 97 257 93 815
Kapitał własny (tys. zł)* 88 331 88 870 88 928 88 716
Liczba akcji (tys. szt.) 6 364,523 6 364,523 6 364,523 6 364,523
Zysk na akcję (zł) 0,095 0,085 0,009 -0,034
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,879 13,963 13,972 13,939
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej