pb.pl
2,2300 zł
0,45% 0,0100 zł
Triton Development SA (TRI)

Wyniki finansowe - TRITON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 1999 II Q 2000 IV Q 2000 I Q 2001
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 20 041
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 -1 578
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 -2 437
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 -2 391
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 1 108
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 -470
Aktywa (tys. zł) 109 179 130 018 122 145 118 573
Kapitał własny (tys. zł)* 62 580 61 931 64 034 62 044
Liczba akcji (tys. szt.) 3 875,000 3 875,000 3 875,000 3 875,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 -0,617
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,150 15,982 16,525 16,011
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej