pb.pl
2,2600 zł
-3,00% -0,0700 zł
Triton Development SA (TRI)

Wyniki finansowe - TRITON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 682 2 273 33 760 14 257
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 139 -900 9 517 2 941
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 474 -1 225 9 268 2 854
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 506 -1 245 9 148 2 805
Amortyzacja (tys. zł) 48 57 40 67
EBITDA (tys. zł) -1 091 -843 9 557 3 008
Aktywa (tys. zł) 133 054 135 103 106 477 94 668
Kapitał własny (tys. zł)* 77 029 75 784 84 922 87 728
Liczba akcji (tys. szt.) 6 364,523 6 364,523 6 364,523 6 364,523
Zysk na akcję (zł) -0,237 -0,196 1,437 0,441
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,103 11,907 13,343 13,784
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej