pb.pl
2,3300 zł
-1,27% -0,0300 zł
Triton Development SA (TRI)

Wyniki finansowe - TRITON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 9 526 10 279 4 158 1 546
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 076 -1 753 -4 413 -1 254
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 169 -1 934 -4 676 -1 563
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 312 -2 093 -4 803 -1 588
Amortyzacja (tys. zł) 59 56 55 50
EBITDA (tys. zł) -1 017 -1 697 -4 358 -1 204
Aktywa (tys. zł) 118 015 125 604 121 496 128 181
Kapitał własny (tys. zł)* 87 013 84 920 80 123 78 535
Liczba akcji (tys. szt.) 6 364,523 6 364,523 6 364,523 6 364,523
Zysk na akcję (zł) -0,206 -0,329 -0,755 -0,250
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,672 13,343 12,589 12,339
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej