pb.pl
2,2300 zł
0,45% 0,0100 zł
Triton Development SA (TRI)

Wyniki finansowe - TRITON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 10 025 7 929 5 225 9 526
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 231 -1 035 -1 426 -1 076
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 392 -1 186 -1 563 -1 169
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 544 -1 299 -1 672 -1 312
Amortyzacja (tys. zł) 120 79 64 59
EBITDA (tys. zł) -1 111 -956 -1 362 -1 017
Aktywa (tys. zł) 126 144 120 602 116 527 118 015
Kapitał własny (tys. zł)* 91 295 89 997 88 325 87 013
Liczba akcji (tys. szt.) 6 364,523 6 364,523 6 364,523 6 364,523
Zysk na akcję (zł) -0,243 -0,204 -0,263 -0,206
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,344 14,140 13,878 13,672
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej