3,1700 zł
-0,94% -0,0300 zł
ATM Grupa SA (ATG)

Wyniki finansowe - ATMGRUPA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 91 167 49 727 47 936 74 966
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 13 679 4 917 2 906 18 859
Zysk (strata) brutto (tys.) 18 077 6 472 3 119 18 352
Zysk (strata) netto (tys.)* 14 375 5 354 1 104 14 198
Amortyzacja (tys.) 4 773 4 631 6 090 7 809
EBITDA (tys.) 18 452 9 548 8 996 26 668
Aktywa (tys.) 391 427 402 717 387 255 398 637
Kapitał własny (tys.)* 300 432 305 812 292 131 305 843
Liczba akcji (tys. szt.) 84 300,000 84 300,000 84 300,000 84 300,000
Zysk na akcję (zł) 0,171 0,064 0,013 0,168
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,564 3,628 3,465 3,628
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej