pb.pl
3,0800 zł
-3,75% -0,1200 zł
Atende SA (ATD)

Wyniki finansowe - ATENDE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 58 475 89 696 42 023 52 052
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 40 17 680 -692 3 515
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 048 17 763 -2 364 3 850
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 400 12 691 -1 817 3 096
Amortyzacja (tys. zł) 3 956 3 758 3 169 3 260
EBITDA (tys. zł) 3 996 21 438 2 477 6 775
Aktywa (tys. zł) 190 779 197 427 176 266 174 514
Kapitał własny (tys. zł)* 65 227 77 239 75 421 70 533
Liczba akcji (tys. szt.) 36 343,344 36 343,344 36 343,344 36 343,344
Zysk na akcję (zł) -0,039 0,349 -0,050 0,085
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,795 2,125 2,075 1,941
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej