pb.pl
3,3600 zł
1,82% 0,0600 zł
Atende SA (ATD)

Wyniki finansowe - ATENDE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 78 114 82 832 74 112 73 006
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 694 10 663 2 204 117
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 483 10 428 1 451 257
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 363 7 333 1 228 -386
Amortyzacja (tys. zł) 2 047 2 103 3 516 3 122
EBITDA (tys. zł) 7 741 12 766 5 720 3 239
Aktywa (tys. zł) 206 307 210 017 225 788 214 646
Kapitał własny (tys. zł)* 66 440 73 772 75 001 66 619
Liczba akcji (tys. szt.) 36 343,344 36 343,344 36 343,344 36 343,344
Zysk na akcję (zł) 0,120 0,202 0,034 -0,011
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,828 2,030 2,064 1,833
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej