pb.pl
3,2400 zł
-1,82% -0,0600 zł
Atende SA (ATD)

Wyniki finansowe - ATENDE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 54 096 143 210 57 120 57 540
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 550 19 833 -35 -48
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 426 18 051 27 -799
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 952 13 576 -123 -901
Amortyzacja (tys. zł) 1 539 1 701 1 986 1 888
EBITDA (tys. zł) 3 089 21 534 1 951 1 840
Aktywa (tys. zł) 167 784 304 489 201 451 181 532
Kapitał własny (tys. zł)* 57 520 71 096 70 973 62 078
Liczba akcji (tys. szt.) 36 343,344 36 343,344 36 343,344 36 343,344
Zysk na akcję (zł) 0,026 0,374 -0,003 -0,025
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,583 1,956 1,953 1,708
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej