pb.pl
3,2000 zł
3,23% 0,1000 zł
Atende SA (ATD)

Wyniki finansowe - ATENDE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 49 376 65 017 42 712 50 599
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 271 6 356 -242 -1 404
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 233 5 899 -377 -1 456
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 810 4 669 17 -1 812
Amortyzacja (tys. zł) 1 592 1 874 1 745 1 617
EBITDA (tys. zł) 4 863 8 230 1 503 213
Aktywa (tys. zł) 164 647 176 172 159 090 159 941
Kapitał własny (tys. zł)* 60 984 65 656 65 673 56 568
Liczba akcji (tys. szt.) 36 343,344 36 343,344 36 343,344 36 343,344
Zysk na akcję (zł) 0,077 0,128 0,000 -0,050
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,678 1,807 1,807 1,556
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej