pb.pl
3,2000 zł
3,23% 0,1000 zł
Atende SA (ATD)

Wyniki finansowe - ATENDE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2011 IV Q 2011 I Q 2012 II Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 57 407 89 477 36 277 55 277
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 658 3 100 556 2 772
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 843 1 673 383 1 261
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 284 1 334 272 841
Amortyzacja (tys. zł) 719 761 519 1 151
EBITDA (tys. zł) 5 377 3 861 1 075 3 923
Aktywa (tys. zł) 0 116 258 83 943 132 897
Kapitał własny (tys. zł)* 0 28 074 28 432 47 764
Liczba akcji (tys. szt.) 4 933,865 4 933,865 4 933,865 36 343,344
Zysk na akcję (zł) 0,463 0,270 0,055 0,023
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 5,690 5,763 1,314
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej