11,6000 zł
-6,45% -0,8000 zł
Atrem SA (ATR)

Wyniki finansowe - ATREM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 25 725 29 945 27 400 34 574
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -122 -715 -1 524 -2 125
Zysk (strata) brutto (tys.) -336 -886 -1 641 -2 323
Zysk (strata) netto (tys.)* -441 -1 087 -1 326 -2 038
Amortyzacja (tys.) 520 548 549 561
EBITDA (tys.) 398 -167 -975 -1 564
Aktywa (tys.) 74 774 88 002 76 517 85 508
Kapitał własny (tys.)* 46 911 45 824 44 963 42 915
Liczba akcji (tys. szt.) 9 230,079 9 230,079 9 230,079 9 230,079
Zysk na akcję (zł) -0,048 -0,118 -0,144 -0,221
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,082 4,965 4,871 4,649
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej