pb.pl
0,8540 zł
-2,95% -0,0260 zł
Altus TFI S.A. (ALI)

Wyniki finansowe - ALTUSTFI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 35 528 20 223 19 542 15 974
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 060 4 266 -5 856 2 075
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 481 4 688 -4 869 1 488
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 885 2 545 -5 747 558
Amortyzacja (tys. zł) 269 255 256 251
EBITDA (tys. zł) 3 329 4 521 -5 600 2 326
Aktywa (tys. zł) 179 044 177 878 173 333 119 939
Kapitał własny (tys. zł)* 146 922 149 236 143 368 91 886
Liczba akcji (tys. szt.) 46 120,000 46 120,000 46 120,000 46 120,000
Zysk na akcję (zł) 0,041 0,055 -0,125 0,012
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,186 3,236 3,109 1,992
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej