1,7350 zł
1,46% 0,0250 zł
ALTUS SA (ALI)

Wyniki finansowe - ALTUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 16 967 15 934 15 097 15 042
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 4 329 3 485 3 811 3 216
Zysk (strata) brutto (tys.) 4 571 3 810 3 958 2 936
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 056 2 416 2 607 1 960
Amortyzacja (tys.) 222 219 217 228
EBITDA (tys.) 4 551 3 704 4 028 3 444
Aktywa (tys.) 126 579 130 044 132 392 135 154
Kapitał własny (tys.)* 96 295 98 711 101 318 103 278
Liczba akcji (tys. szt.) 40 920,000 40 920,000 40 920,000 40 920,000
Zysk na akcję (zł) 0,075 0,059 0,064 0,048
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,353 2,412 2,476 2,524
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej