pb.pl
0,8120 zł
6,28% 0,0480 zł
Altus TFI S.A. (ALI)

Wyniki finansowe - ALTUSTFI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 20 223 19 542 15 974 16 760
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 266 -5 856 2 075 3 346
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 688 -4 869 1 488 4 402
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 545 -5 747 558 2 623
Amortyzacja (tys. zł) 255 256 251 242
EBITDA (tys. zł) 4 521 -5 600 2 326 3 588
Aktywa (tys. zł) 177 878 173 333 119 939 122 719
Kapitał własny (tys. zł)* 149 236 143 368 91 886 94 439
Liczba akcji (tys. szt.) 46 120,000 46 120,000 46 120,000 46 120,000
Zysk na akcję (zł) 0,055 -0,125 0,012 0,057
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,236 3,109 1,992 2,048
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej