pb.pl
0,7800 zł
-6,02% -0,0500 zł
Altus TFI S.A. (ALI)

Wyniki finansowe - ALTUSTFI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 70 846 47 427 45 817 35 528
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 14 586 -1 969 4 518 3 060
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 13 405 -2 411 4 891 3 481
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 10 263 321 2 484 1 885
Amortyzacja (tys. zł) 119 105 253 269
EBITDA (tys. zł) 14 705 -1 864 4 771 3 329
Aktywa (tys. zł) 184 317 178 906 184 064 179 044
Kapitał własny (tys. zł)* 143 491 143 292 145 361 146 922
Liczba akcji (tys. szt.) 46 120,000 46 120,000 46 120,000 46 120,000
Zysk na akcję (zł) 0,223 0,007 0,054 0,041
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,111 3,107 3,152 3,186
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej