pb.pl
0,9180 zł
-1,29% -0,0120 zł
Altus TFI S.A. (ALI)

Wyniki finansowe - ALTUSTFI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 90 934 99 117 89 967 79 582
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 24 630 20 442 28 142 20 293
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 40 687 21 631 28 894 20 996
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 35 652 17 845 22 494 16 641
Amortyzacja (tys. zł) 84 282 135 235
EBITDA (tys. zł) 24 714 20 724 28 277 20 528
Aktywa (tys. zł) 314 667 219 706 233 329 176 642
Kapitał własny (tys. zł)* 146 446 170 572 188 594 135 020
Liczba akcji (tys. szt.) 46 550,000 46 550,000 46 550,000 46 120,000
Zysk na akcję (zł) 0,766 0,383 0,483 0,361
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,146 3,664 4,051 2,928
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej