pb.pl
0,8000 zł
2,56% 0,0200 zł
Altus TFI S.A. (ALI)

Wyniki finansowe - ALTUSTFI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 88 348 85 753 91 595 88 943
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 27 637 19 824 28 815 26 166
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 28 210 21 258 30 224 27 270
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 22 939 15 962 21 318 25 593
Amortyzacja (tys. zł) 0 33 32 34
EBITDA (tys. zł) 27 637 19 857 28 847 26 200
Aktywa (tys. zł) 284 041 306 562 309 719 337 101
Kapitał własny (tys. zł)* 233 785 135 125 155 855 111 607
Liczba akcji (tys. szt.) 59 360,000 59 960,000 59 960,000 46 550,000
Zysk na akcję (zł) 0,386 0,266 0,356 0,550
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,938 2,254 2,599 2,398
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej