pb.pl
47,0000 zł
-1,26% -0,6000 zł
ULMA Construccion Polska SA (ULM)

Wyniki finansowe - ULMA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 57 653 58 851 51 567 56 366
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 16 236 14 804 9 611 15 398
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 16 234 15 824 9 931 15 396
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 13 200 12 725 7 796 11 828
Amortyzacja (tys. zł) 9 362 9 429 10 513 10 530
EBITDA (tys. zł) 25 598 24 233 20 124 25 928
Aktywa (tys. zł) 358 361 368 225 393 630 361 814
Kapitał własny (tys. zł)* 309 417 322 850 331 301 313 290
Liczba akcji (tys. szt.) 5 255,632 5 255,632 5 255,632 5 255,632
Zysk na akcję (zł) 2,512 2,421 1,483 2,251
Wartość księgowa na akcję (zł) 58,873 61,429 63,037 59,610
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej