pb.pl
47,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
ULMA Construccion Polska SA (ULM)

Wyniki finansowe - ULMA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 1998 IV Q 1998 II Q 1999 IV Q 1999
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 70 516 79 042 103 251 121 193
Kapitał własny (tys. zł)* 24 420 29 150 45 761 51 128
Liczba akcji (tys. szt.) 4 425,632 4 425,632 4 425,632 4 425,632
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,518 6,587 10,340 11,553
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej