pb.pl
47,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
ULMA Construccion Polska SA (ULM)

Wyniki finansowe - ULMA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 53 658 57 963 49 746 57 471
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 8 273 16 417 11 251 13 526
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 507 16 254 11 681 14 425
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 595 13 166 9 314 11 758
Amortyzacja (tys. zł) 12 514 7 928 7 967 8 556
EBITDA (tys. zł) 20 787 24 345 19 218 22 082
Aktywa (tys. zł) 329 123 336 196 348 896 347 185
Kapitał własny (tys. zł)* 283 953 295 825 304 507 297 935
Liczba akcji (tys. szt.) 5 255,632 5 255,632 5 255,632 5 255,632
Zysk na akcję (zł) 1,255 2,505 1,772 2,237
Wartość księgowa na akcję (zł) 54,028 56,287 57,939 56,689
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej