pb.pl
47,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
ULMA Construccion Polska SA (ULM)

Wyniki finansowe - ULMA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 47 799 46 691 40 486 49 188
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 358 6 138 1 101 5 190
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 130 6 066 933 5 260
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 287 4 575 488 3 976
Amortyzacja (tys. zł) 12 960 12 498 11 823 12 131
EBITDA (tys. zł) 18 318 18 636 12 924 17 321
Aktywa (tys. zł) 334 482 335 932 343 795 330 445
Kapitał własny (tys. zł)* 297 106 302 465 302 890 277 604
Liczba akcji (tys. szt.) 5 255,632 5 255,632 5 255,632 5 255,632
Zysk na akcję (zł) 0,816 0,870 0,093 0,757
Wartość księgowa na akcję (zł) 56,531 57,551 57,632 52,820
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej