8,6200 zł
-7,71% -0,7200 zł
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA (BBA)

Wyniki finansowe - BBINWEST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 144 161 207 170
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 20 34 5
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 80 385 375 357
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 60 427 302 285
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 3 20 34 5
Aktywa (tys. zł) 4 623 4 823 5 050 5 346
Kapitał własny (tys. zł)* 3 684 4 111 4 413 4 698
Liczba akcji (tys. szt.) 4 099,500 4 099,500 4 099,500 4 099,500
Zysk na akcję (zł) 0,015 0,104 0,074 0,070
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,899 1,003 1,077 1,146
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej