0,4220 zł
-5,80% -0,0260 zł
PBS Finanse SA (PBF)

Wyniki finansowe - PBSFINANSE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 804 761 555 401
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 838 -469 -716 -520
Zysk (strata) brutto (tys.) -2 170 -348 -466 -615
Zysk (strata) netto (tys.)* -2 146 -401 -491 -565
Amortyzacja (tys.) 60 60 52 48
EBITDA (tys.) -1 778 -409 -664 -472
Aktywa (tys.) 21 006 22 983 21 383 20 674
Kapitał własny (tys.)* 17 391 19 307 18 040 17 470
Liczba akcji (tys. szt.) 10 452,000 10 452,000 10 452,000 10 452,000
Zysk na akcję (zł) -0,205 -0,038 -0,047 -0,054
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,664 1,847 1,726 1,671
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej