0,4480 zł
0,00% 0,0000 zł
PBS Finanse SA (PBF)

Wyniki finansowe - PBSFINANSE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 705 916 1 004 814
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -3 366 -273 -285 -469
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 932 -85 -341 -592
Zysk (strata) netto (tys.)* -2 422 215 -451 -543
Amortyzacja (tys.) 7 57 77 78
EBITDA (tys.) -3 359 -216 -208 -391
Aktywa (tys.) 25 131 25 489 24 904 24 487
Kapitał własny (tys.)* 21 348 21 858 21 189 20 862
Liczba akcji (tys. szt.) 10 452,000 10 452,000 10 452,000 10 452,000
Zysk na akcję (zł) -0,232 0,021 -0,043 -0,052
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,042 2,091 2,027 1,996
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej