0,4480 zł
0,00% 0,0000 zł
PBS Finanse SA (PBF)

Wyniki finansowe - PBSFINANSE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 508 1 797 1 547 1 285
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -292 -512 -903 -681
Zysk (strata) brutto (tys.) 13 -224 -907 -390
Zysk (strata) netto (tys.)* -197 -222 -906 -570
Amortyzacja (tys.) 74 88 87 86
EBITDA (tys.) -218 -424 -816 -595
Aktywa (tys.) 28 904 29 609 28 776 27 512
Kapitał własny (tys.)* 24 804 25 468 24 731 24 057
Liczba akcji (tys. szt.) 10 452,000 10 452,000 10 452,000 10 452,000
Zysk na akcję (zł) -0,019 -0,021 -0,087 -0,055
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,373 2,437 2,366 2,302
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej