4,7000 zł
-4,08% -0,2000 zł
BETOMAX Polska SA (BTX)

Wyniki finansowe - BETOMAX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2022 IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 32 109 25 950 25 523 24 620
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 4 300 1 567 1 398 1 178
Zysk (strata) brutto (tys.) 4 229 1 470 1 363 966
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 055 1 071 758 884
Amortyzacja (tys.) 897 874 828 800
EBITDA (tys.) 5 197 2 441 2 226 1 978
Aktywa (tys.) 87 834 86 497 87 941 96 736
Kapitał własny (tys.)* 63 312 63 824 65 018 66 031
Liczba akcji (tys. szt.) 13 400,000 13 400,000 13 400,000 13 400,000
Zysk na akcję (zł) 0,228 0,080 0,057 0,066
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,725 4,763 4,852 4,928
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej