4,7000 zł
-4,08% -0,2000 zł
BETOMAX Polska SA (BTX)

Wyniki finansowe - BETOMAX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 30 779 29 795 28 789 36 553
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 5 204 3 061 3 553 6 121
Zysk (strata) brutto (tys.) 5 230 3 046 3 604 5 993
Zysk (strata) netto (tys.)* 4 399 2 287 3 072 4 859
Amortyzacja (tys.) 984 988 1 010 991
EBITDA (tys.) 6 188 4 049 4 563 7 112
Aktywa (tys.) 74 117 75 722 84 794 86 643
Kapitał własny (tys.)* 50 140 52 326 55 397 60 257
Liczba akcji (tys. szt.) 13 400,000 13 400,000 13 400,000 13 400,000
Zysk na akcję (zł) 0,328 0,171 0,229 0,363
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,742 3,905 4,134 4,497
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej