4,7000 zł
-4,08% -0,2000 zł
BETOMAX Polska SA (BTX)

Wyniki finansowe - BETOMAX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 20 023 18 974 19 712 26 459
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 430 187 1 286 3 253
Zysk (strata) brutto (tys.) 415 252 1 209 3 197
Zysk (strata) netto (tys.)* 88 433 1 008 2 544
Amortyzacja (tys.) 1 026 1 015 973 949
EBITDA (tys.) 1 456 1 202 2 259 4 202
Aktywa (tys.) 66 211 65 695 68 025 68 439
Kapitał własny (tys.)* 52 046 46 879 47 886 45 741
Liczba akcji (tys. szt.) 13 400,000 13 400,000 13 400,000 13 400,000
Zysk na akcję (zł) 0,007 0,032 0,075 0,190
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,884 3,498 3,574 3,414
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej