4,7000 zł
-4,08% -0,2000 zł
BETOMAX Polska SA (BTX)

Wyniki finansowe - BETOMAX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2014 IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 10 574 0 15 396 18 371
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 937 0 714 1 122
Zysk (strata) brutto (tys.) 790 0 645 1 110
Zysk (strata) netto (tys.)* 730 0 617 961
Amortyzacja (tys.) 405 0 466 410
EBITDA (tys.) 1 342 0 1 180 1 532
Aktywa (tys.) 47 518 63 324 62 741 64 127
Kapitał własny (tys.)* 26 092 35 371 35 988 36 949
Liczba akcji (tys. szt.) 12 000,000 13 400,000 13 400,000 13 400,000
Zysk na akcję (zł) 0,061 0,000 0,046 0,072
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,174 2,640 2,686 2,757
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej