53,5000 zł
1,33% 0,7000 zł
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW)

Wyniki finansowe - HANDLOWY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody z tytułu odsetek (tys.) 225 056 255 883 200 578 172 002
Przychody z tytułu prowizji (tys.) 156 357 181 836 195 678 173 972
Wynik na działalności bankowej (tys.) 447 437 542 710 941 606 426 747
Zysk (strata) brutto (tys.) 165 527 -15 731 535 904 90 554
Zysk (strata) netto (tys.)* 114 670 -57 938 394 858 72 736
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
Aktywa (tys.) 60 201 680 60 941 538 58 821 081 57 661 490
Kapitał własny (tys.)* 7 581 393 7 580 967 7 610 181 7 595 391
Liczba akcji (tys. szt.) 130 659,600 130 659,600 130 659,600 130 659,600
Wartość księgowa na akcję (zł) 58,024 58,021 58,244 58,131
Zysk na akcję (zł) 0,878 -0,443 3,022 0,557
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej