54,3000 zł
1,50% 0,8000 zł
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW)

Wyniki finansowe - HANDLOWY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody z tytułu odsetek (tys.) 361 428 355 289 352 834 285 109
Przychody z tytułu prowizji (tys.) 164 015 157 196 161 823 145 147
Wynik na działalności bankowej (tys.) 555 259 548 880 536 071 578 414
Zysk (strata) brutto (tys.) 159 860 225 146 34 638 132 843
Zysk (strata) netto (tys.)* 113 665 173 833 26 359 89 304
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
Aktywa (tys.) 51 979 130 51 978 543 62 278 491 60 892 888
Kapitał własny (tys.)* 6 934 685 7 074 655 7 145 768 7 455 255
Liczba akcji (tys. szt.) 130 659,600 130 659,600 130 659,600 130 659,600
Wartość księgowa na akcję (zł) 53,074 54,146 54,690 57,059
Zysk na akcję (zł) 0,870 1,330 0,202 0,683
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej