54,0000 zł
0,93% 0,5000 zł
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW)

Wyniki finansowe - HANDLOWY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 1998 II Q 1999 IV Q 1999 II Q 2000
Przychody z tytułu odsetek (tys.) 0 0 0 0
Przychody z tytułu prowizji (tys.) 0 0 0 0
Wynik na działalności bankowej (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
Aktywa (tys.) 17 801 019 19 369 408 19 117 294 20 909 692
Kapitał własny (tys.)* 2 911 483 2 968 679 3 170 102 3 150 608
Liczba akcji (tys. szt.) 107 577,100 107 577,100 107 577,100 107 577,100
Wartość księgowa na akcję (zł) 27,064 27,596 29,468 29,287
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej