53,8000 zł
0,56% 0,3000 zł
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW)

Wyniki finansowe - HANDLOWY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody z tytułu odsetek (tys.) 331 952 327 598 338 705 351 057
Przychody z tytułu prowizji (tys.) 158 260 157 502 155 731 176 467
Wynik na działalności bankowej (tys.) 522 664 511 897 537 275 579 662
Zysk (strata) brutto (tys.) 204 772 196 833 102 954 170 232
Zysk (strata) netto (tys.)* 158 484 152 156 59 499 133 127
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
Aktywa (tys.) 45 163 346 49 304 714 49 544 310 51 477 163
Kapitał własny (tys.)* 6 843 339 7 056 750 7 064 591 6 776 298
Liczba akcji (tys. szt.) 130 659,600 130 659,600 130 659,600 130 659,600
Wartość księgowa na akcję (zł) 52,375 54,009 54,069 51,862
Zysk na akcję (zł) 1,213 1,165 0,455 1,019
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej