pb.pl
36,0500 zł
0,14% 0,0500 zł
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW)

Wyniki finansowe - HANDLOWY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 301 727 333 236 312 330 329 889
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 165 524 152 638 155 342 176 740
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 509 127 504 695 471 063 521 623
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 186 868 168 831 75 119 200 951
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 144 917 130 314 42 656 157 983
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 41 976 336 45 209 916 44 762 276 44 592 483
Kapitał własny (tys. zł)* 6 709 120 6 790 450 6 864 860 6 482 825
Liczba akcji (tys. szt.) 130 659,600 130 659,600 130 659,600 130 659,600
Wartość księgowa na akcję (zł) 51,348 51,971 52,540 49,616
Zysk na akcję (zł) 1,109 0,997 0,326 1,209
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej