53,5000 zł
1,33% 0,7000 zł
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW)

Wyniki finansowe - HANDLOWY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody z tytułu odsetek (tys.) 352 780 356 411 327 982 316 982
Przychody z tytułu prowizji (tys.) 164 929 167 591 163 515 159 684
Wynik na działalności bankowej (tys.) 529 262 545 973 557 236 562 297
Zysk (strata) brutto (tys.) 220 854 210 156 196 651 230 412
Zysk (strata) netto (tys.)* 171 566 163 361 145 842 182 370
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
Aktywa (tys.) 44 228 329 43 037 596 44 483 343 44 101 210
Kapitał własny (tys.)* 6 706 322 6 938 883 7 096 000 6 692 523
Liczba akcji (tys. szt.) 130 659,600 130 659,600 130 659,600 130 659,600
Wartość księgowa na akcję (zł) 51,327 53,107 54,309 51,221
Zysk na akcję (zł) 1,313 1,250 1,116 1,396
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej