pb.pl
31,7000 zł
-0,94% -0,3000 zł
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW)

Wyniki finansowe - HANDLOWY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 293 249 339 496 307 211 316 430
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 185 601 175 058 161 516 159 670
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 468 197 504 349 439 038 617 399
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 182 571 149 179 128 445 280 184
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 140 897 118 305 104 371 221 978
Amortyzacja (tys. zł) 17 729 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 49 773 085 49 506 792 51 545 011 44 183 297
Kapitał własny (tys. zł)* 6 707 016 6 850 656 7 050 194 6 558 730
Liczba akcji (tys. szt.) 130 659,600 130 659,600 130 659,600 130 659,600
Wartość księgowa na akcję (zł) 51,332 52,431 53,958 50,197
Zysk na akcję (zł) 1,078 0,905 0,799 1,699
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej