pb.pl
22,4000 zł
0,90% 0,2000 zł
Biuro Inwestycji Kapitałowych SA (BIK)

Informacje o spółce - BIK

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa działa na rynku nieruchomości komercyjnych, specjalizując się przede wszystkim w budowie, wynajmie i zarządzaniu nowoczesnymi powierzchniami magazynowymi. Dotychczas Grupa zrealizowała inwestycje w Ożarowie Mazowieckim, Pruszczu Gdańskim, Sosnowcu oraz dwie inwestycje w Krakowie. Grupa prowadzi również działalność deweloperską w zakresie budowy i wynajmu nieruchomości handlowych, w segmencie parków handlowych (retail parków).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Albatrosów 2
Kod: 30-716
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 12 6518280
Fax: +48 126518281
Internet: www.bik.com.pl
Email: biuro@bik.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Biuro Inwestycji Kapitałowych SA
Prezes: Koszany Mirosław
Sektor: wynajem nieruchomości
EKD: wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Liczba akcji: 4 166 267
Zatrudnienie:
  • 14 (2019r.) - spółka
  • 21 (2019r.) - grupa
Audytor: KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6761109914
KRS: 0000121747
EKD: 6820Z
Ticker GPW: BIK
ISIN: PLBIKPT00014

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 93 324 380,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 4 166 267 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 166 267
Liczba głosów na WZA: 6 836 267 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 4 166 267,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 836 267
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
NREP NSF IV Holding 2 S.a.r.l. NWZ 4 166 267 (100,00%) 6 836 267 (100,00%) 2021-06-16 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A 3 800
50,00 3 800
190 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 18 146
1,00 4 148 146
4 148 146,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-17
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 18 121
1,00 4 166 267
4 166 267,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-31
seria E 14 000
50,00 24 000
1 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D 6 000
50,00 10 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B 200
50,00 4 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2012-06-22 36 000
5 472 000,00
50,00 152,00 60 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-07-27
zmiana oznaczenia akcji: seria A, G, H 2014-06-16
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-08
split 1:50 2014-06-16
1,00 3 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-08
seria I - subskrypcja publiczna 2015-06-24 1 130 000
20 340 000,00
1,00 18,00 4 130 000
4 130 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-12-08
2016-11-23
2016-12-08
seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2015-06-24 57 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-10-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2019-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2019-08-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Koszany Mirosław Prezes Zarządu 2014-12-28 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Koterwa Łukasz Członek RN 2015-06-11 ANSWEAR - Członek RN
Hopko Andrzej Członek RN 2017-02-14 -
Luczak Andreas Członek RN 2021-04-29 -
Kettelhoit Matthias Członek RN 2021-04-29 -
Lykke S?ren Członek RN 2021-04-29 -