pb.pl
14,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
Biuro Inwestycji Kapitałowych SA (BIK)

Informacje o spółce - BIK

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa działa na rynku nieruchomości komercyjnych, specjalizując się przede wszystkim w budowie, wynajmie i zarządzaniu nowoczesnymi powierzchniami magazynowymi. Dotychczas Grupa zrealizowała inwestycje w Ożarowie Mazowieckim, Pruszczu Gdańskim, Sosnowcu oraz dwie inwestycje w Krakowie. Grupa prowadzi również działalność deweloperską w zakresie budowy i wynajmu nieruchomości handlowych, w segmencie parków handlowych (retail parków).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Albatrosów 2
Kod: 30-716
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 12 6518280
Fax: +48 126518281
Internet: www.bik.com.pl
Email: biuro@bik.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Biuro Inwestycji Kapitałowych SA
Prezes: Koszany Mirosław
Sektor: wynajem nieruchomości
EKD: realizacja projektów budowalnych związanych ze wznoszeniem budynków
Liczba akcji: 4 166 267
Zatrudnienie:
  • 14 (2018r.) - spółka
  • 19 (2018r.) - grupa
Audytor: KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
NIP: 6761109914
KRS: 0000121747
EKD: 41,10
Ticker GPW: BIK
ISIN: PLBIKPT00014

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 58 744 364,7 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 4 166 267 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 005 090
Liczba głosów na WZA: 6 836 267 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,12%
Kapitał akcyjny: 4 166 267,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 675 090
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,03%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 27,88%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wąsikiewicz Roman wraz z Łukaszem Wąsikiewiczem 755 090 (18,12%) 1 422 590 (20,81%) 2017-07-10 -
Kłeczek Jacek wraz z Beatą Kłeczek 750 000 (18,00%) 1 417 500 (20,74%) 2017-07-10 -
Tokarz Bogumił wraz z Agnieszką Rerutko i Magdelnę Kosińską 750 000 (18,00%) 1 417 500 (20,74%) 2017-07-10 -
Szewczyk Krzysztof wraz z Jolantą Ciepielik-Szewczyk 750 000 (18,00%) 1 417 500 (20,74%) 2017-07-10 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A 3 800
0,00
50,00 0,00 3 800
190 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 18 146
0,00
1,00 0,00 4 148 146
4 148 146,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-17
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 18 121
0,00
1,00 0,00 4 166 267
4 166 267,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-31
seria E 14 000
0,00
50,00 0,00 24 000
1 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D 6 000
0,00
50,00 0,00 10 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B 200
0,00
50,00 0,00 4 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2012-06-22 36 000
5 472 000,00
50,00 152,00 60 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-07-27
zmiana oznaczenia akcji: seria A, G, H 2014-06-16 0
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-08
split 1:50 2014-06-16 0
0,00
1,00 0,00 3 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-08
seria I - subskrypcja publiczna 2015-06-24 1 130 000
20 340 000,00
1,00 18,00 4 130 000
4 130 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-12-08
2016-11-23
2016-12-08
seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2015-06-24 57 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-10-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2019-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2019-08-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Koszany Mirosław Prezes Zarządu 2014-12-28 -
Wąsikiewicz Roman Członek Zarządu 2014-12-28 BLOOBER - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kłeczek Jacek Przewodniczący RN 2015-06-11 -
Szewczyk Krzysztof Wiceprzewodniczący RN 2015-06-11 -
Wąsikiewicz Łukasz Sekretarz RN 2015-06-11 -
Tokarz Bogumił Członek RN 2015-06-11 -
Koterwa Łukasz Członek RN 2015-06-11 -
Hopko Andrzej Członek RN 2017-02-14 -