pb.pl
12,9500 zł
-0,38% -0,0500 zł
Biuro Inwestycji Kapitałowych SA (BIK)

Wyniki finansowe - BIK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 251 3 865 3 680 4 297
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 191 2 659 13 693 -2 365
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 551 3 272 6 384 -1 238
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -150 2 379 6 016 -2 028
Amortyzacja (tys. zł) 58 56 44 47
EBITDA (tys. zł) 5 249 2 715 13 737 -2 318
Aktywa (tys. zł) 193 579 227 171 245 639 238 190
Kapitał własny (tys. zł)* 86 396 88 635 94 651 92 690
Liczba akcji (tys. szt.) 4 148,146 4 148,146 4 166,267 4 166,267
Zysk na akcję (zł) -0,036 0,574 1,444 -0,487
Wartość księgowa na akcję (zł) 20,828 21,367 22,718 22,248
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej