pb.pl
13,9500 zł
-0,36% -0,0500 zł
Biuro Inwestycji Kapitałowych SA (BIK)

Wyniki finansowe - BIK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 629 5 304 5 285 4 984
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -3 738 -1 337 2 717 1 285
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 699 -2 610 1 809 285
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 541 -3 705 1 619 -578
Amortyzacja (tys. zł) 64 54 64 56
EBITDA (tys. zł) -3 674 -1 283 2 781 1 341
Aktywa (tys. zł) 232 182 228 914 243 129 238 325
Kapitał własny (tys. zł)* 97 253 93 671 95 341 94 768
Liczba akcji (tys. szt.) 4 130,000 4 130,000 4 130,000 4 148,146
Zysk na akcję (zł) -0,615 -0,897 0,392 -0,139
Wartość księgowa na akcję (zł) 23,548 22,681 23,085 22,846
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej