pb.pl
13,4000 zł
3,47% 0,4500 zł
Biuro Inwestycji Kapitałowych SA (BIK)

Wyniki finansowe - BIK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 402 4 615 4 456 4 769
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 944 -1 612 2 483 12 894
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 305 2 432 808 8 978
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 543 2 860 457 7 097
Amortyzacja (tys. zł) 49 49 58 58
EBITDA (tys. zł) 4 993 -1 563 2 541 12 952
Aktywa (tys. zł) 208 897 213 097 221 266 233 092
Kapitał własny (tys. zł)* 89 260 91 944 92 422 99 715
Liczba akcji (tys. szt.) 4 130,000 4 130,000 4 130,000 4 130,000
Zysk na akcję (zł) 0,374 0,692 0,111 1,718
Wartość księgowa na akcję (zł) 21,613 22,262 22,378 24,144
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej