pb.pl
12,9500 zł
-0,38% -0,0500 zł
Biuro Inwestycji Kapitałowych SA (BIK)

Wyniki finansowe - BIK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 982 4 278 4 337 4 382
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 812 4 028 -6 270 4 283
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 005 923 -2 435 3 190
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -779 1 744 -1 878 1 955
Amortyzacja (tys. zł) 51 52 50 51
EBITDA (tys. zł) -2 761 4 080 -6 220 4 334
Aktywa (tys. zł) 188 599 209 618 203 168 205 425
Kapitał własny (tys. zł)* 67 329 87 827 85 954 87 702
Liczba akcji (tys. szt.) 3 000,000 4 130,000 4 130,000 4 130,000
Zysk na akcję (zł) -0,260 0,422 -0,455 0,473
Wartość księgowa na akcję (zł) 22,443 21,266 20,812 21,235
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej