pb.pl
13,4500 zł
0,00% 0,0000 zł
Biuro Inwestycji Kapitałowych SA (BIK)

Wyniki finansowe - BIK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2012 IV Q 2013 IV Q 2014 II Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 168 239 183 319 213 105 188 568
Kapitał własny (tys. zł)* 52 542 59 998 63 369 65 663
Liczba akcji (tys. szt.) 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 17,514 19,999 21,123 21,888
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej