0,6950 zł
0,72% 0,0050 zł
Apollo Capital SA (APC)

Wyniki finansowe - APOLLO

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -23 -19 -55 -58
Zysk (strata) brutto (tys.) -43 -19 -2 610 -44
Zysk (strata) netto (tys.)* -46 -19 -2 610 -42
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -23 -19 -55 -58
Aktywa (tys.) 2 619 2 619 76 36
Kapitał własny (tys.)* 58 39 -2 122 -2 163
Liczba akcji (tys. szt.) 3 927,002 3 927,002 3 927,002 4 377,002
Zysk na akcję (zł) -0,012 -0,005 -0,665 -0,010
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,015 0,010 -0,540 -0,494
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej